You need to set up the menu from Wordpress admin.

Jul 31, 2011
Encik Cerita

Jumlah Penduduk Malaysia 2010

  • Sharebar

Berapakah jumlah penduduk Malaysia sekarang? Inilah Encik Cerita mahu bincangkan hari ini. Menurut laporan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 jumlah penduduk Malaysia adalah sebanyak 28.3 juta.

Bagaimanakah pula dengan pecahan antara jantina? Tidak banyak bezanya antara lelaki dan wanita iaitu penduduk lelaki kini adalah 14.56 juta orang dan wanita 13.77 juta orang. Antara negeri yang mempunyai taburan penduduk tertinggi di Malaysia ialah Selangor (5.46 juta) diikuti Johor (3.35 juta) dan Sabah (3.21 juta). Negeri yang mempunyai penduduk paling sedikit ialah Wilayah Persekutuan Putrajaya iaitu (72,413) dan Wilayah Persekutuan Labuan (86,908).

Manakala pecahan mengikut etnik pula, daripada 28.3 juta penduduk Malaysia yang terdiri daripada 91.8 peratus warganegara dan 8.2 peratus bukan warganegara, kumpulan etnik yang terbesar ialah bumiputera iaitu 67.4 peratus, Cina (24.6), India (7.3) dan lain-lain (0.7).

Related Posts:

  • No Related Posts

1 Comment

  • Bro,

    Saya cuma baca 4,5 baris sahaja komen tuan…penurunan jumlah peratus penduduk cina adalah disebabkan kenaikan taraf ekonomi .Seperti juga ia berlaku dngn keturunan Eropah masa kini

    [Reply]

Leave a comment

CommentLuv badge

SPONSOR KAMI!